EQUIP DE CAPS

Aquest curs l'equip de monitors de la unitat de Pioners i Caravel·les el formarem:

Pere: 665 517 101 
Núria: 695 04 15 07 
Joan Rosselló: 650 43 67 53 
Maria del Mar: 666413056 
Federico: 654360231

Contacte per gmail: aegnuredduna@gmail.com

1 comentari: