EQUIP DE CAPS

Aquest curs l'equip de monitors de la unitat de Pioners i Caravel·les el formarem:

Pau: 680 38 10 12 
Isabel: 696 94 30 77
Joan Rosselló: 650 43 67 53 
Joan Guasp: 634 59 60 11
Juanan:

Contacte per gmail: pionersicaraveles@escoltesiguiesdemallorca.org

1 comentari: